Zpracování osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů

Pokud jste mým klientem nebo návštěvníkem webu www.bigles.cz či www.djbigles.cz, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a bezpečí.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Pod značkou DJ BIGLES vystupuje Ondřej Těšínský, IČO: 72718307. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na email: dj@bigles.cz

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a tedy, že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které nám poskytujete sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Kontaktní formulář – Vaše osobní údaje (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, email) nezbytně potřebuji k vytvoření nabídky přímo pro Vás a následné komunikaci s Vámi za účelem poskytnutí mých služeb
  • Poskytnutí služeb – Vaše osobní údaje (v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, adresu, email a telefon, případně IČ) nezbytně potřebuji k plnění smlouvy, vedení účetnictví a fakturaci
  • Soubory Cookie – Tyto webové stránky využívají služby Google Analytics, která využívá souborů cookie. Ty uchovávají informace o tom, jak webové stránky využíváte, včetně počtu zobrazených stránek, odkud na ně přicházíte a kolikrát jste je navštívili. Tyto informace pak slouží k výběru relevantních reklam, ke zlepšování těchto webových stránek a mých služeb. Pokud nepovolíte používání souborů cookie, nejsou uchovávány žádné tyto informace.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech uvedl jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

V případě, že dohodnutou službu nedokážu zajistit vlastními silami, poskytnu přístup k vašim osobním údajům některému z mých spolupracovníků.

Využívám také služeb a aplikací (email, mesenger) zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Facebook, WhatsApp, Google, Seznam.

Nebude docházet k předávání vašich osobních údajů mimo EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: dj@bigles.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Můžete mě kdykoli vyzvat a já doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, ve lhůtě 30 dnů, vám vaše osobní údaje, které zpracovávám, poskytnu.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo na stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Zásady používání souborů Cookies

V těchto zásadách používám termín „soubory cookie“, kterým se odkazuji na soubory cookie nebo jiné obdobné technologie, které jsou uvedeny v evropské směrnici o soukromí a elektronických komunikacích. Budete-li pokračovat v procházení mých stránek, aniž byste si změnili nastavení používání cookies ve svém internetovém prohlížeči, budu to považovat za váš souhlas s používáním cookies na mých stránkách.

Webová analytika

Tyto webové stránky využívají služby Google Analytics, která využívá souborů cookie. Z celkového hlediska soubory cookie uchovávají informace o tom, jak návštěvníci využívají webové stránky, včetně počtu zobrazených stránek, odkud návštěvníci pochází a kolikrát stránky navštívili. Tyto informace pak slouží ke zlepšování těchto webových stránek a k zajišťování dobrého uživatelského zážitku. Pokud nepovolíte používání souborů cookie, nejsou uchovávány žádné informace.

Jak Google využívá soubory cookie?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklamě. Zásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie chráníme vaše osobní údaje a další data.

Další informace o souborech cookie na webech společnosti Google.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs&gl=CZ

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 20.2.2024